Đối với những sản phẩm kích thước nhỏ và dưới 50 kg, vận chuyển hàng không là phương thức tối ưu cả về thời gian và kinh phí.
Thời gian vận chuyển: (không tính ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ)
- Giao hàng nhanh: 5 – 8 ngày từ Đà Nẵng đến thủ đô hoặc các thành phố lớn trên thế giới và 7- 10 ngày từ Đà Nẵng đến các vùng khác xa hơn tùy từng nước
- Giao hàng thường: 20 – 30 ngày từ Đà Nẵng đến thủ đô hoặc các thành phố lớn trên thế giới và 30- 40 ngày từ Đà Nẵng đến các vùng khác xa hơn tùy từng nước