Vào năm 2001, nhà điêu khắc Na Uy Oyvin Storbaekhen được các đồng nghiệp trong Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Đà Nẵng mời đến Việt Nam. Trên cơ sở nghề điêu khắc đá truyền thống tại Na Uy và Việt Nam, họ đã hình thành một dự án đào tạo các thợ điêu khắc các kỹ thuật điêu khắc tiên tiến. Dự án đã được Bộ Ngoại Giao Na Uy tài trợ, sau đó là Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (NORAD) với sự quản lý của đại diện Tổ chức Cứu trợ Nhà thờ Na Uy (NCA) tại Việt Nam là Tổ chức Bắc Âu Trợ giúp Việt Nam (NAV).

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chấp thuận Dự án và giao cho Hội Mỹ thuật, thành viên của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng trực tiếp làm đối tác địa phương với NAV.

Dự án Điêu khắc Đà Nẵng chính thức hoạt động từ năm 2003 và chấm dứt vào cuối tháng 6 năm 2009.

Để kế thừa và phát huy những thành tựu của Dự án, với sự tích cực, chủ động của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật và Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép thành lập kể từ ngày 25/6/2009. Đây là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động vì sự phát triển văn hóa và nghệ thuật điêu khắc của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

 

historyhistory

Nhà điêu khắc Oyvin Storbaekken
Nhiếp ảnh gia: Hồ Xuân Bổn

history