CÁC LOẠI TƯỢNG PHẬT BẰNG ĐÁ


Mời quý khách ghé xem các tượng Phật Thích Ca, Phật Quan Âm, Phật Di Lặc, La Hán được điêu khắc tinh xảo bằng bàn tay chuyên nghiệp, khéo léo của các nghệ nhân!

Các sản phẩm điêu khắc đá của Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng đều có thể được đặt làm riêng theo yêu cầu của quý khách, từ kích thước, nguyên liệu đến kiểu dáng. Nếu quý khách chưa tìm được sản phẩm vừa ý hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo e-mail info@danangsculpture.org hoặc số điện thoại 0236.3968120.

Tượng Phật

Trang chủ / Danh mục sản phẩm / Tượng Phật

Tượng Phật Thích Ca ngồi thiền đá trắng

Tượng Phật Thích Ca ngồi thiền đá trắng

Tượng Phật Quan Âm đứng bằng đá

Tượng Phật Quan Âm đứng bằng đá

Tượng Phật Quan Âm ngồi đá trắng

Tượng Phật Quan Âm ngồi đá trắng

Tượng La Hán Khai Tâm đá sa thạch

Tượng La Hán Khai Tâm đá sa thạch

new item
Tượng Phật Quan Âm ngồi đá trắng

Tượng Phật Quan Âm ngồi đá trắng

Tượng Phật Thích Ca ngồi thiền bằng đá

Tượng Phật Thích Ca ngồi thiền bằng đá

Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn bằng đá

Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn bằng đá

new item
Tượng Phật Thích Ca bằng đá

Tượng Phật Thích Ca bằng đá

Tượng Phật Thích Ca bằng đá

Tượng Phật Thích Ca bằng đá

Tượng Phật Thích Ca đá trắng

Tượng Phật Thích Ca đá trắng

Tượng Phật Quan Âm Trụ Long bằng đá

Tượng Phật Quan Âm Trụ Long bằng đá

Tượng Phật Quan Âm cưỡi rồng bằng đá

Tượng Phật Quan Âm cưỡi rồng bằng đá

Tượng Bồ tát Văn Thù Sư Lợi cưỡi sư tử bằng đá

Tượng Bồ tát Văn Thù Sư Lợi cưỡi sư tử bằng đá

Tượng Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi bằng đá

Tượng Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi bằng đá

Tượng Phật Quan Âm ngồi trên quả địa cầu bằng đá

Tượng Phật Quan Âm ngồi trên quả địa cầu bằng đá

new item
Tượng Phật Quan Âm tọa sơn bằng đá

Tượng Phật Quan Âm tọa sơn bằng đá

Tượng Quan Âm Bồ tát bằng đá

Tượng Quan Âm Bồ tát bằng đá

new item
Tượng Quán Tự Tại Bồ tát bằng đá

Tượng Quán Tự Tại Bồ tát bằng đá

Tượng Phật Bà tọa sơn bằng đá

Tượng Phật Bà tọa sơn bằng đá

Tượng La Hán Kỵ Tượng đá sa thạch DSF-P21

Tượng La Hán Kỵ Tượng đá sa thạch DSF-P21

Tượng La Hán Ba Tiêu đá sa thạch

Tượng La Hán Ba Tiêu đá sa thạch

Tượng La Hán Khánh Hỷ đá trắng

Tượng La Hán Khánh Hỷ đá trắng

Tượng La Hán Thác Tháp đá trắng

Tượng La Hán Thác Tháp đá trắng

Tượng La Hán Trường Mi đá trắng DSF-P123

Tượng La Hán Trường Mi đá trắng DSF-P123