MẦU NHIỆM MÂN CÔI, CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ


DanangSculpture.com thiết kế và cung cấp nhiều phù điêu, tượng Mầu nhiệm Mân Côi và Chặng đường Thánh giá và nhiều tượng Chúa khác được điêu khắc tinh xảo bởi các nghệ nhân ở Làng đá Non Nước!

Các sản phẩm điêu khắc đá của Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng đều có thể được đặt làm riêng theo yêu cầu của quý khách, từ kích thước, nguyên liệu đến kiểu dáng. Nếu quý khách chưa tìm được sản phẩm vừa ý hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo e-mail info@danangsculpture.org hoặc số điện thoại 0236.3968120.

Mầu nhiệm Mân Côi, Chặng đường Thánh giá

Trang chủ / Danh mục sản phẩm / Tượng Chúa / Mầu nhiệm Mân Côi, Chặng đường Thánh giá

Phù điêu Mẹ Maria được Truyền tin bằng đá

Phù điêu Mẹ Maria được Truyền tin bằng đá

Phù điêu Mẹ Maria viếng thăm bà thánh Isave bằng đá

Phù điêu Mẹ Maria viếng thăm bà thánh Isave bằng đá

Phù điêu Chúa Giáng sinh bằng đá

Phù điêu Chúa Giáng sinh bằng đá

Phù điêu Ðức Bà dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Phù điêu Ðức Bà dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Phù điêu Ðức Bà tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Phù điêu Ðức Bà tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Phù điêu Chúa Giêsu rửa tội bằng đá

Phù điêu Chúa Giêsu rửa tội bằng đá

Phù điêu Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana bằng đá

Phù điêu Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana bằng đá

Phù điêu  Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời bằng đá

Phù điêu Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời bằng đá

Phù điêu  Đức Chúa Giêsu biến hình bằng đá

Phù điêu Đức Chúa Giêsu biến hình bằng đá

Phù điêu  Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể bằng đá

Phù điêu Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể bằng đá

Phù điêu Chúa Giêsu lo buồn bằng đá

Phù điêu Chúa Giêsu lo buồn bằng đá

Phù điêu Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn bằng đá

Phù điêu Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn bằng đá

Phù điêu Ðức Chúa Giêsu chịu đội mão gai bằng đá

Phù điêu Ðức Chúa Giêsu chịu đội mão gai bằng đá

Phù điêu Ðức Chúa Giêsu vác Thánh giá bằng đá

Phù điêu Ðức Chúa Giêsu vác Thánh giá bằng đá

Phù điêu Ðức Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá bằng đá

Phù điêu Ðức Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá bằng đá

Phù điêu Ðức Chúa Giêsu sống lại bằng đá

Phù điêu Ðức Chúa Giêsu sống lại bằng đá

Phù điêu Ðức Chúa Giêsu thăng thiên bằng đá

Phù điêu Ðức Chúa Giêsu thăng thiên bằng đá

Phù điêu Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống bằng đá

Phù điêu Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống bằng đá

Phù điêu Ðức Mẹ lên trời bằng đá

Phù điêu Ðức Mẹ lên trời bằng đá

Phù điêu Ðức Mẹ được phong thưởng trên trời bằng đá

Phù điêu Ðức Mẹ được phong thưởng trên trời bằng đá

Tượng Chặng đường Thánh giá Chúa Giê su bị xử án bằng đá

Tượng Chặng đường Thánh giá Chúa Giê su bị xử án bằng đá

Tượng Chặng đường Thánh giá Chúa Giêsu ngã xuống đất bằng đá

Tượng Chặng đường Thánh giá Chúa Giêsu ngã xuống đất bằng đá

Tượng Chặng đường Thánh giá - Ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa bằng đá

Tượng Chặng đường Thánh giá - Ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa bằng đá

Tượng Chặng đường Thánh giá - Bà Veronica lau mặt Chúa bằng đá

Tượng Chặng đường Thánh giá - Bà Veronica lau mặt Chúa bằng đá