Từ năm 2003 đến nay, hơn 70 nhà điêu khắc và nghệ nhân từ nhiều nước trên thế giới đã đến với Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng. Trong số đó, khoảng 50 nhà điêu khắc, chủ yếu là từ châu Âu, đã sử dụng cơ sở vật chất tại đây để hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật với sự hỗ trợ của các thợ điêu khắc lành nghề của chúng tôi. 

Dưới đây là một số tác phẩm mà chúng tôi đã gia công:

Tác phẩm : Mô phỏng du lịch ảo

Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 400 x 200 x 180cm
Đá hoa cương trắng, vàng và đỏ

Trưng bày ở Na Uy, 2017

Necklace sculpture Tác phẩm : Vòng cổ
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 170 x 170 x 70 cm
Đá hoa cương đỏ - 2015
Tuong dai Tay Son Tác phẩm : Tượng đài Tây Sơn

Nhóm tác giả Ngô Thanh Hùng – Nguyễn Xuân Thủy (Việt Nam)

Kích thước : 350 x 300 x 110 cm
Đá cẩm thạch trắng - 2015

Trưng bày tại Trường PTCS cấp 2 Tây Sơn, Đà Nẵng

Deer relief Tác phẩm : Phù điêu nai
Nhà điêu khắc Singapore
Kích thước : 250 x 170 x 8cm
Đá cẩm thạch trắng - 2014

Tác phẩm : Niềm vui
Nhà điêu khắc Singapore
Kích thước : 200 x 100 x 60cm, 180 x 120 x 80 cm
Đá hoa cương đen - 2013

Tác phẩm : Xoắn ốc IV
Nhà điêu khắc Anh
Kích thước : 130 x 54 x 54 cm
Đá cẩm thạch trắng
Trưng bày ở Luân Đôn, Anh, tháng 6/2013

Tác phẩm : Lứa đôi
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 180 x 180 x 190 cm
Đá hoa cương đen Larvik, Na Uy - 2013

Tác phẩm : Voi
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 260 x 135 x 130 cm
Đá hoa cương đen

Được trưng bày ở Drammen, Na Uy - 2013

Tác phẩm : Kouros / Kouros 2
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 500 x 120 x 80 cm / 280 x 60 x 40 cm
Đá hoa cương hồng / Đá cẩm thạch trắng - 2012

Được trưng bày ở Đại học Agder, Oslo, Na Uy

Tác phẩm : Soyle III
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 250 x 70 x 40 cm
Đá cẩm thạch trắng - 2012

Được trưng bày ở Oslo, Na Uy

Tác phẩm : Sư tử Copenhagen
Nhà điêu khắc : LP Winters
Kích thước : 180 x 90 x 100 cm
Đá hoa cương trắng - 2012

Được trưng bày ở Toronto, Canada

Tác phẩm : Sò biển
Tác giả : Hauge (Na Uy)
Kích thước : 40 x 40 x 50 cm
Đá cẩm thạch vàng - 2012

Tác phẩm : Hình khối "Tol", "Zaaddoos", "Trom", "Rammel" và "Figuur"
Nhà điêu khắc Hà Lan
Kích thước : 120 x 120 x 130cm; 110 x 110 x 140cm; 100 x 100 x 130cm; 112 x 112 x 135cm; 86 x 86 x 198cm
Đá hoa cương đen - 2011

Được trưng bày ở Rotterdam, Hà Lan

Tác phẩm : Âm dương
Nhà điêu khắc Singapore
Kích thước : 90 x 90 x 45 cm; 70 x 70 x 30 cm

Đá cẩm thạch trắng và đá hoa cương đen - 2011

Tác phẩm : Cồn cát
Nhà điêu khắc 
 Singapore
Kích thước : 140 x 90 x 45 cm
Đá cẩm thạch trắng  - 2011

Tác phẩm : Chiếc nhẫn nguyệt
Nhà điêu khắc 
 Singapore
Kích thước : 80 x 80 x 32 cm
Đá hoa cương đen - 2011

Tác phẩm : Người đàn ông dẫn ngựa
Nhà điêu khắc : Oyvin Storbaekken
Kích thước : 675 x 125 x 210 cm
Đá hoa cương đen - 2010

Xem thông tin về tượng này

Tác phẩm : Đài phun
Nhà điêu khắc Đan Mạch
Kích thước : 180 x 180 x 70 cm
Đá hoa cương đen - 2010

Theo đặt hàng của thị trấn Ol, Đan Mạch

Tác phẩm : Xõa bóng
Nhà điêu khắc : Vũ Tiến
Kích thước : 90 x 60 x 130 cm
Đá cẩm thạch trắng - 2010

Tác phẩm : Madonna
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 170 x 100 x 70 cm
Đá hoa cương trắng

Tác phẩm : Magdalena
Nhà điêu khắc : Oyvin Storbaekken
Kích thước : 175 x 120 x 130 cm
Đá hoa cương trắng

Tác phẩm : Phù điêu
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 120 x 74 x 20 cm
Đá cẩm thạch trắng

Tác phẩm : Madonna
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 100 x 45 x 45 cm
Đá cẩm thạch trắng

Xem thông tin về tượng này

Tác phẩm : Thần gió
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 100 x 40 x 40 cm
Đá cẩm thạch trắng
(Ảnh: Kristin Von Hirsch)

Tác phẩm : Hedda
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 100 x 30 x 30 cm
Đá cẩm thạch trắng
(Ảnh: Kristin Von Hirsch)

Tác phẩm : Ammen
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 80 cm  high
Đá cẩm thạch vàng
(Ảnh: Kristin Von Hirsch)

Tác phẩm : Dòng chảy
Được trưng bày ở Oslo, Na Uy
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 330 x 245 x 45.5 cm, 345 x 245 x 50 cm
Đá granite trắng Việt Nam

 

Tác phẩm : Thiếu nữ vắt sữa Vingelen
Được điêu khắc và trưng bày ở Vingelen, thị trấn Tolga, Na Uy
Nhà điêu khắc : Oyvin Storbaekeen
Kích thước : 240 x 150 x 120 cm
Đá granite Tolga

Xem thông tin về tượng này

Tác phẩm : Indian Elephants
Trưng bày tại khách sạn Manali, Pháp
Nhà điêu khắc Ý
Kích thước : 178 x 186 x 78 cm, 186 x 200 x 75 cm
Đá cẩm thạch Việt Nam

Tác phẩm : Bánh răng
Chi tiết của tượng đài công nghiệp,
trưng bày ở bờ sông Drammen, Na Uy
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 320 cm x 160 cm x 100 cm
Đá granite đen và đỏ

Xem thông tin về tượng này

Tác phẩm : Sự kỳ diệu của khoảng cách
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 300 cm x 100 cm x 100 cm
Đá cẩm thạch trắng
Tác phẩm : Xương bò
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : 60 x 60 x 150cm; 105 x 105 x 45cm
Đá cẩm thạch trắng và xám
Tác phẩm : Sò biển
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : dài 90 cm
Đá cẩm thạch trắng
Tác phẩm : Thuyền
Nhà điêu khắc Na Uy
Kích thước : dài 80 cm
Đá granite đen
Tác phẩm : Cô gái Việt Nam
Nhà điêu khắc : Oyvin Storbaekken
Kích thước : 70cm x 40cm x 30cm
Đá cẩm thạch trắng
Tác phẩm : Chân dung đàn ông, phụ nữ
Nhà điêu khắc : Oyvin Storbaekken
Kích thước : 50 x 40 x 30 cm
Đá cẩm thạch trắng
Tác phẩm : Gia đình (Phù điêu)
Kích thước : 240 x 90 x 10 cm
Đá cẩm thạch vàng