TƯỢNG CHÚA GIÊ-SU


Tượng Chúa Giê - su với nhiều mẫu mã đa dạng, được điêu khắc tinh xảo từ bàn tay người thợ điêu khắc Non Nước của Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng.

Các sản phẩm điêu khắc đá của Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng đều có thể được đặt làm riêng theo yêu cầu của quý khách, từ kích thước, nguyên liệu đến kiểu dáng. Nếu quý khách chưa tìm được sản phẩm vừa ý hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo e-mail info@danangsculpture.org hoặc số điện thoại 0236.3968120.

Tượng Chúa Giê-su

Trang chủ / Danh mục sản phẩm / Tượng Chúa / Tượng Chúa Giê-su

Tượng Chúa Giêsu đứng bằng đá DSF-C62

Tượng Chúa Giêsu đứng bằng đá DSF-C62

Tượng Chúa Giêsu đứng giang tay bằng đá DSF-C13

Tượng Chúa Giêsu đứng giang tay bằng đá DSF-C13

Tượng Chúa Giêsu Phục sinh bằng đá DSF-C65

Tượng Chúa Giêsu Phục sinh bằng đá DSF-C65

new item
Tượng Chúa Giêsu giang tay cứu thế bằng đá DSF-C40

Tượng Chúa Giêsu giang tay cứu thế bằng đá DSF-C40

Tượng Chúa Giêsu Thánh tâm bằng đá DSF-C10

Tượng Chúa Giêsu Thánh tâm bằng đá DSF-C10

Tượng Chúa Giêsu ngoài trời bằng đá DSF-C51

Tượng Chúa Giêsu ngoài trời bằng đá DSF-C51

Tượng Chúa Kito bằng đá DSF-C45

Tượng Chúa Kito bằng đá DSF-C45

Tượng Chúa Giêsu trên thánh giá bằng đá DSF-C57

Tượng Chúa Giêsu trên thánh giá bằng đá DSF-C57

Tượng Chúa Giêsu trên thánh giá bằng đá tự nhiên DSF-C09

Tượng Chúa Giêsu trên thánh giá bằng đá tự nhiên DSF-C09

new item
Tượng Chúa Giêsu bị hành hình bằng đá tự nhiên DSF-C58

Tượng Chúa Giêsu bị hành hình bằng đá tự nhiên DSF-C58

Tượng Chúa Giêsu Thánh tâm bằng đá DSF-C46

Tượng Chúa Giêsu Thánh tâm bằng đá DSF-C46

Tượng Chúa Giêsu cứu thế bằng đá DSF-C99

Tượng Chúa Giêsu cứu thế bằng đá DSF-C99

new item
Tượng Chúa Giêsu mang thánh giá bằng đá DSF-C59

Tượng Chúa Giêsu mang thánh giá bằng đá DSF-C59

Tượng bán thân Chúa Giêsu bằng đá DSF-C21

Tượng bán thân Chúa Giêsu bằng đá DSF-C21