TƯỢNG BỒ TÁT, TƯỢNG LA HÁN, TƯỢNG CHÚ TIỂU VÀ CÁC TƯỢNG PHẬT KHÁC BẰNG ĐÁ


Mời quý khách ghé xem bộ sưu tập đa dạng các loại tượng Phật, tượng Bồ tát, tượng La Hán, tượng chú tiểu và nhiều tượng Phật khác được điêu khắc tinh xảo bởi các nghệ nhân điêu khắc ở Làng đá Non Nước!

Các sản phẩm điêu khắc đá của Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng đều có thể được đặt làm riêng theo yêu cầu của quý khách, từ kích thước, nguyên liệu đến kiểu dáng. Nếu quý khách chưa tìm được sản phẩm vừa ý hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo e-mail info@danangsculpture.org hoặc số điện thoại 0236.3968120.

Tượng Phật khác

Trang chủ / Danh mục sản phẩm / Tượng Phật / Tượng Phật khác

Tượng La Hán Khai Tâm đá sa thạch

Tượng La Hán Khai Tâm đá sa thạch

Tượng Bồ tát Văn Thù Sư Lợi cưỡi sư tử bằng đá

Tượng Bồ tát Văn Thù Sư Lợi cưỡi sư tử bằng đá

Tượng Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi bằng đá

Tượng Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi bằng đá

Tượng La Hán Kỵ Tượng đá sa thạch DSF-P21

Tượng La Hán Kỵ Tượng đá sa thạch DSF-P21

Tượng La Hán Ba Tiêu đá sa thạch

Tượng La Hán Ba Tiêu đá sa thạch

Tượng La Hán Khánh Hỷ đá trắng

Tượng La Hán Khánh Hỷ đá trắng

Tượng La Hán Thác Tháp đá trắng

Tượng La Hán Thác Tháp đá trắng

Tượng La Hán Trường Mi đá trắng DSF-P123

Tượng La Hán Trường Mi đá trắng DSF-P123

Tượng La Hán Hàng Long đá trắng

Tượng La Hán Hàng Long đá trắng

Tượng La Hán Phục Hổ đá trắng

Tượng La Hán Phục Hổ đá trắng

Tượng La Hán Trầm Tư đá trắng

Tượng La Hán Trầm Tư đá trắng

Tượng La Hán Khoái Nhĩ đá trắng

Tượng La Hán Khoái Nhĩ đá trắng

Tượng La Hán Thám Thủ đá sa thạch

Tượng La Hán Thám Thủ đá sa thạch

Tượng Sư tổ Đạt Ma bằng đá

Tượng Sư tổ Đạt Ma bằng đá

Tượng Địa tạng Bồ tát bằng đá

Tượng Địa tạng Bồ tát bằng đá

Tượng Địa tạng vương Bồ tát ngồi bằng đá

Tượng Địa tạng vương Bồ tát ngồi bằng đá

Tượng Phật ngủ ngồi đá sa thạch

Tượng Phật ngủ ngồi đá sa thạch

Tượng Chú tiểu ngủ ngồi bằng đá

Tượng Chú tiểu ngủ ngồi bằng đá

Tượng Chú tiểu ngồi thiền bằng đá

Tượng Chú tiểu ngồi thiền bằng đá

Tượng Chú tiểu ngồi thiền xao lãng bằng đá trắng

Tượng Chú tiểu ngồi thiền xao lãng bằng đá trắng

new item
Tượng Chú tiểu ôm mõ ngủ bằng đá

Tượng Chú tiểu ôm mõ ngủ bằng đá

Tượng Chú tiểu nằm ngủ bằng đá sa thạch

Tượng Chú tiểu nằm ngủ bằng đá sa thạch

Tượng Chú tiểu ngồi chắp tay bằng đá sa thạch

Tượng Chú tiểu ngồi chắp tay bằng đá sa thạch

Tượng Chú tiểu ngồi thiền bằng đá sa thạch

Tượng Chú tiểu ngồi thiền bằng đá sa thạch