Hội trại điêu khắc

Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng phối hợp hoặc hỗ trợ các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động sáng tác, các trại điêu khắc trong nước và quốc tế ở Đà Nẵng cũng như ở các địa phương khác. Đây là những cơ hội để các nhà điêu khắc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và góp phần phát triển hoạt động mỹ thuật đồng thời cũng là dịp thúc đẩy giao lưu văn hóa trong và ngoài nước.

 

Trại Điêu khắc Việt Nam – Na Uy 2006

“Hòa hợp” - Oyvin Storbaekken “Mất và Được” – Nguyễn Hiền Chân dung Phan Chu Trinh– Phạm Văn Hạng

 

Trại Điêu khắc Đà Nẵng 2010