TƯỢNG THIÊN CHÚA GIÁO BẰNG ĐÁ


Mời quý khách ghé xem bộ sưu tập các tượng Chúa Giê - su, Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ La Vang, Thánh Giu - sê, Gia đình Chúa, Chặng đường Thánh giá và nhiều tượng Chúa khác được điêu khắc tinh xảo của Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng.

Các sản phẩm điêu khắc đá của Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng đều có thể được đặt làm riêng theo yêu cầu của quý khách, từ kích thước, nguyên liệu đến kiểu dáng. Nếu quý khách chưa tìm được sản phẩm vừa ý hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo e-mail info@danangsculpture.org hoặc số điện thoại 0236.3968120.

Tượng Chúa

Trang chủ / Danh mục sản phẩm / Tượng Chúa

Tượng Đức mẹ Maria chắp tay bằng đá

Tượng Đức mẹ Maria chắp tay bằng đá

Tượng Đức mẹ Mân Côi đá trắng

Tượng Đức mẹ Mân Côi đá trắng

new item
Tượng Mẹ Maria ban ơn bằng đá

Tượng Mẹ Maria ban ơn bằng đá

new item
Tượng Đức Mẹ giang tay bằng đá

Tượng Đức Mẹ giang tay bằng đá

new item
Tượng Đức Mẹ bồng Chúa hài đồng bằng đá

Tượng Đức Mẹ bồng Chúa hài đồng bằng đá

Tượng Đức Mẹ Maria bồng con bằng đá

Tượng Đức Mẹ Maria bồng con bằng đá

Tượng Mẹ Maria và Chúa hài đồng bằng đá

Tượng Mẹ Maria và Chúa hài đồng bằng đá

Tượng Đức mẹ Mân Côi bằng đá

Tượng Đức mẹ Mân Côi bằng đá

Tượng Đức mẹ cầu nguyện bằng đá

Tượng Đức mẹ cầu nguyện bằng đá

Tượng Đức mẹ đồng trinh cầu nguyện bằng đá

Tượng Đức mẹ đồng trinh cầu nguyện bằng đá

new item
Tượng Đức mẹ cầu nguyện bằng đá

Tượng Đức mẹ cầu nguyện bằng đá

Phù điêu Đức mẹ Maria cầu nguyện bằng đá

Phù điêu Đức mẹ Maria cầu nguyện bằng đá

Tượng Mẹ Maria bồng Chúa hài đồng đá đen

Tượng Mẹ Maria bồng Chúa hài đồng đá đen

Tượng Đức Mẹ bồng Chúa hài đồng bằng đá

Tượng Đức Mẹ bồng Chúa hài đồng bằng đá

Tượng Đức mẹ Thăng Thiên bằng đá

Tượng Đức mẹ Thăng Thiên bằng đá

Phù điêu Đức Mẹ bồng Chúa hài đồng bằng đá

Phù điêu Đức Mẹ bồng Chúa hài đồng bằng đá

Tượng Đức Mẹ Maria Ban Ơn bằng đá

Tượng Đức Mẹ Maria Ban Ơn bằng đá

Tượng Đức Mẹ La Vang bằng đá

Tượng Đức Mẹ La Vang bằng đá

Tượng Đức mẹ Mân Côi bằng đá trắng

Tượng Đức mẹ Mân Côi bằng đá trắng

Tượng Chúa Giêsu đứng bằng đá DSF-C62

Tượng Chúa Giêsu đứng bằng đá DSF-C62

Tượng Chúa Giêsu đứng giang tay bằng đá DSF-C13

Tượng Chúa Giêsu đứng giang tay bằng đá DSF-C13

Tượng Chúa Giêsu Phục sinh bằng đá DSF-C65

Tượng Chúa Giêsu Phục sinh bằng đá DSF-C65

new item
Tượng Chúa Giêsu giang tay cứu thế bằng đá DSF-C40

Tượng Chúa Giêsu giang tay cứu thế bằng đá DSF-C40

Tượng Chúa Giêsu Thánh tâm bằng đá DSF-C10

Tượng Chúa Giêsu Thánh tâm bằng đá DSF-C10