TƯỢNG ĐIÊU KHẮC NGHỆ THUẬT CHĂM


Bộ sưu tập đa dạng các tượng điêu khắc nghệ thuật Chăm với các phù điêu và tượng về thần voi, sư tử, chim thần Garuda, vũ nữ Apxara, thần Visnu, thần Siva...

Các sản phẩm điêu khắc đá của Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng đều có thể được đặt làm riêng theo yêu cầu của quý khách, từ kích thước, nguyên liệu đến kiểu dáng. Nếu quý khách chưa tìm được sản phẩm vừa ý hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo e-mail info@danangsculpture.org hoặc số điện thoại 0236.3968120.

Tượng Chàm

Trang chủ / Danh mục sản phẩm / Tượng Chàm

Phù điêu thần Vishnu Chàm bằng đá

Phù điêu thần Vishnu Chàm bằng đá

Phù điêu Chàm Vishnu và rắn Naga

Phù điêu Chàm Vishnu và rắn Naga

new item
Tượng thần Ganesha Chàm đá trắng

Tượng thần Ganesha Chàm đá trắng

Tượng thần Ganesha Chàm bằng đá sa thạch

Tượng thần Ganesha Chàm bằng đá sa thạch

Tượng thần Ganesha Chàm đứng bằng sa thạch

Tượng thần Ganesha Chàm đứng bằng sa thạch

Tượng thần Ganesha Ấn Độ đá trắng

Tượng thần Ganesha Ấn Độ đá trắng

Tượng thần Ganesha Ấn Độ đá trắng

Tượng thần Ganesha Ấn Độ đá trắng

Tượng Vũ nữ Apsara Chàm bằng đá

Tượng Vũ nữ Apsara Chàm bằng đá

Tượng Bồ tát Tara Chàm bằng đá

Tượng Bồ tát Tara Chàm bằng đá

Tượng Chăm Nam thần Yaksa bằng đá

Tượng Chăm Nam thần Yaksa bằng đá

Tượng Chăm Chim thần Garuda bằng đá

Tượng Chăm Chim thần Garuda bằng đá

Phù điêu Chăm Chim thần Garuda bằng đá

Phù điêu Chăm Chim thần Garuda bằng đá

Tượng Chăm Chim thần Garuda bằng đá

Tượng Chăm Chim thần Garuda bằng đá

Tượng Visnu cưỡi chim thần Garuda bằng đá

Tượng Visnu cưỡi chim thần Garuda bằng đá

Tượng Chăm thần Deva bằng đá

Tượng Chăm thần Deva bằng đá

Tượng Chăm người thổi sáo bằng đá

Tượng Chăm người thổi sáo bằng đá

Tượng Phật ngồi trong tòa rắn Naga

Tượng Phật ngồi trong tòa rắn Naga

Đài thờ Linga - Yoni Chàm bằng đá sa thạch

Đài thờ Linga - Yoni Chàm bằng đá sa thạch

Tượng Chăm Nữ thần Sarasvati bằng đá

Tượng Chăm Nữ thần Sarasvati bằng đá

Tượng Chăm Thần Brahma bằng đá

Tượng Chăm Thần Brahma bằng đá

Phù điêu Chăm Đản sinh Brahma bằng đá

Phù điêu Chăm Đản sinh Brahma bằng đá

Phù điêu thần Shiva Chàm bằng đá

Phù điêu thần Shiva Chàm bằng đá

Phù điêu thần Shiva Chàm đá sa thạch

Phù điêu thần Shiva Chàm đá sa thạch

Tượng thần Ganesha Ấn Độ ngồi đá cẩm thạch trắng

Tượng thần Ganesha Ấn Độ ngồi đá cẩm thạch trắng